تفاوت مشاوره و روان درمانی

1. مشاوره به مشکلات عادی و روزمره توجه دارد درحالیکه روان‏ درمانی به اختلال‏ های شدید عاطفی و شخصیتی توجه دارد .
2. مدت زمان و جلسات مشاوره کمتر از جلسات روان‏درمانی است.
3. در مشاوره، نگرش مثبت به درمان وجود دارد درحالیکه در روان‏درمانی چنین نیست.
4. خدمات مشاوره بیشتر در مدارس، دانشگاه‏ها و سازمان‏ها ی اجتماعی و تربیتی کاربرد دارد در حالیکه خدمات روان‏درمانی بیشتر در بیمارستان‏ها کاربرد دارد.


تفاوت مشاوره و روان درمانی

منبع: روان‏ شناسی عمومی
تالیف: دکتر غلامحسین انتصار فومنی، جواد صالحی، علی رضا کاکاوند